آیات العقائد
38 بازدید
ناشر: بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
نقش: محقق
سال نشر: 1381
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : عربی
در این کتاب نویسنده محترم، اصول دین و مذهب تشیع را با استناد به آیات قرآن و روایات به بهترین شیوه مورد بررسی قرار داده است. همچنین قبل از پرداختن به مباحث اصلی کتاب، مطالب بسیار مفیدی درباره قرآن کریم و اعجاز آن مطرح نموده است.