چرا و چگونه عزاداری کنیم؟
39 بازدید
ناشر: بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1386
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
اگر انبیا از آدم تا خاتم و حتی آسمان بر عزای حسین (ع) می‌گریند. حاکی از عمق فاجعه و تأثیری است که شهادت او بر آینده بشر دارد و ذکر مصیبت و اظهار تأسف و تألم در عزای او، بارزترین نمود انگیزش احساس، حماسه و حرکت است.و آنچه بیش از همه تجلّی و تداعی هنجارهای عاشورایی را در پی دارد، حرکت هیئت‌ها و دسته‌های عزاداری است که بیشترین مخاطب را در بین مردم دارد و بیش از هر شیوه و نماد دیگری، معرّف مذهب تشیّع و مورد نقد و بررسی ناظران داخلی و خارجی است. لذا باید به نکات ارزشی و هنجارهای اجتماعی در هیئت‌ها و مراسم عزاداری توجه بیشتری نمود.