تفصیل النشأتین و تحصیل السعادتین
43 بازدید
ناشر: بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
نقش: مصحح
سال نشر: 1377
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : عربی
مؤلّف‌ در این‌ کتاب‌ به‌ مقوله‌هایی‌ چون‌ شناخت‌ نفس‌، شناخت‌عناصری‌ که‌ انسان‌ از آنها به‌ وجود آمده‌، نیروهای‌ انسانی‌ و شناخت‌ مراحل‌زندگی‌ از جماد تا مرحله انسانیت‌ و ماهیّت‌ انسان‌ پرداخته‌ است‌. قابلیّت‌ انسان‌برای‌ زندگی‌ دنیا و آخرت‌، تفاوت‌ انسانها، سعادت‌ بشر، فضیلت‌ دینداری‌،عبادت‌ و اقسام‌ آن‌ و اثبات‌ معاد از دیگر مسائل‌ مورد توجّه‌ مؤلف‌ بوده‌است‌.